0889.511.123

Cách tính tải trọng giàn giáo

Cách tính công suất tải của giàn giáo:

Lớp học giàn giáo, nhiệm vụ và kích thước

Các loại tải trọng của giàn giáo

  • Tải trọng chết
  • Tải trực tiếp
  • Tải trọng tĩnh
  • Tải trọng động
  • Tải trọng gió
  • Tải trọng môi trường

Cách tính tải trọng DEAD của giàn giáo

Ví dụ về tính toán tải trọng chết của giàn giáo

Giàn giáo ống / trọng lượng 4,5 kg mỗi mét theo BS EN 39: 2001

Tiêu chuẩn 1 × 3 m = 14 kg.

1 × Giắc vít = 05 kg.

Sổ cái 4 × 40 kg ÷ 2 = 20 kg.

4 × Transom = 32 kg 2 = 16 kg.

1 × Nẹp mặt = 18 kg 2 = 9 kg.

1 × Nẹp cuối = 10 kg 2 = 5 kg

Ván 5 × 2,4m = 100 kg 4 = 25 kg

TỔNG = 94 kg. (Tải trọng chết)

Cách tính tải trọng trực tiếp của giàn giáo

Giàn giáo nhẹGiàn giáo trung bìnhGiàn giáo hạng nặng
225 kg / m2450kg / m2675 kg / m2

Tải trọng trực tiếp = Trọng lượng công nhân + trọng lượng dụng cụ + trọng lượng vật liệu.

SWL (khối lượng công việc an toàn của giàn giáo) = D + (4 × L)

D = Tải trọng chết

L = Tải trực tiếp

Trọng lượng túi giàn giáo

Túi giàn giáo dùng làm vật liệu giàn giáo nâng, nối đất lên cao. Chủ yếu là túi giàn giáo làm từ vải, nó rất hữu ích để nâng các thành phần giàn giáo và cờ lê giàn giáo. Công suất của túi giàn giáo- (SWL của Túi giàn giáo) – 30 Kg đến 50 Kg. đối tượng điều kiện vật lý túi giàn giáo.