0889.511.123

Giàn Giáo Khung – Giàn Giáo H

640,000.00 604,000.00

Giàn giáo khung hay còn gọi là giàn giáo hoàn thiện, giàn giáo H, giàn giáo bao che, giàn giáo tiệp…

Có các loại kích thước và độ dày khác nhau, ứng dụng khác nhau trong nghành xây dựng như:

  • Giàn giáo khung 1m7 mạ kẽm 2 ly
  • Giàn giáo khung 1m7 mạ kẽm 1.8 ly
  • Giàn giáo khung 1m5 mạ kẽm 2 ly
  • Giàn giáo khung 1m5 mạ kẽm 1.8 ly
  • Giàn giáo khung 1m2 mạ kẽm (1.8 đến 2 ly)
  • Giàn giáo khung 90 cm (1.8 đến 2 ly)
logo công ty thiên phú